Някои референтни стойности на лаборатория при анкета

Повече за Поведението на общопрактикуващия лекар при липидни нарушения.


  I. а) Прицелни нива на липиди и липопротеините за терапевтични цели в mmol/l

Общ холестерол (TC)

Нива в mmol/l:

желано

< 5.2

гранично

5.3 - 6.1

високо

> 6.2Липопротеини с висока плътност (HDL)

Нива в mmol/l:

ниско

< 1.0

високо

> 1.6Липопротеини с ниска плътност (LDL)

Нива в mmol/l:

оптимално

< 2.6

почти оптимално

2.6 - 3.3

гранично

3.4 - 4.1

високо

4.2 - 4.8

много високо

> 4.9Триглицериди (TG)

Нива в mmol/l:

нормално

< 1.7

гранично

1.7 - 2.18

високо

2.3 - 5.4

много високо

> 5.5  I. б) Прицелни нива на липиди и липопротеините за терапевтични цели в mmol/l

Асимптомни лица

TC < 5.0

LDL < 3.0

Лица с клиника за ССЗ

TC < 4.5

LDL < 2.5

Лица със захарен диабет

TC < 4.5

LDL < 2.5

Маркирани за повишен СС риск

HDL < 1.0 за мъже
HDL < 1.2 за жени

TG > 1.7  II. Прицелни нива на LDL и non LDL, според рисковата категория на пациента

Рискови категории

10 годишен риск в %

Цел за LDL (mmol/l)

Цел за non LDL (mmol/l)

0 - 1 рисков фактор

10 годишен риск <= 5%

< 4.1

< 3.4

> 2 рискови фактора

10 годишен риск <= 20%

< 3.4

< 4.1

ИБС или еквивалент за риск за ИБС

10 годишен риск > 20%

< 2.6

< 4.9  Някои съкращения

TC

Общ холестерол

HDL

Липопротеини с висока плътност

LDL

Липопротеини с ниска плътност

TG

Триглицериди

ИБС

Исхемична болест на сърцето