Анкетиране на пациенти при профилактичен преглед
Общи

 Внимание!

Само за общопрактикуващи лекари се отнася тази тема!

Ако записвате пациент над 18 години при Вас никога не му правете профилактичен преглед същия месец! РЗОК няма да го приемат.


Съгласно промените от 16.01.2009 г. в Наредба No 39 (ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА) общопрактикуващият лекар е необходимо да попълват Анкетна карта по образец при всеки профилактичен преглед. След попълването на данните, Системата прави анализ и интерпритация на техните стойности след което Ви предлага определени решения на възникнали въпроси.

Някои от данните се попълват в момента, други се четат от вече въведени такива на друго място, трети след проведени изследвания.


Организацията на номенклатурите е важен момент за оптималното провеждането на тази дейност. Дава се възможност да си попълвате различни данни към прегледа (страница Лаборатория и страница Дейности), а при оформянето на Анкетната карта да четете данни от вече попълнените там.

Внимание! Ако прецените, че не желаете да работите оптимално може да пропуснете тази част от предварителната организация.


При провеждането на анкетата и след попълването на данни в анкетната карта Системата прави анализ и интерпретация на данните. При наличност на условия Ви предлага да включите пациента в рискова група, да вземете или насочите към диспансер, да направите допълнителни изследвания и/или консултации.


Следене за свършена работа. То е текущо за допълнително нанасяне на резултати от направени МДД, или продължително при необходимост от включване на пациента в диспансерна група за наблюдение.


Отчитане, справки и анализи. Вземане на управленски решения. Важен етап от Вашата ежедневна работа в практиката.Някои референтни стойности на лаборатория при анкета.

Повече за Поведението на общопрактикуващия лекар при липидни нарушения.Относно провеждането на диспансеризацията на пациент.